Bridž

Bridž je kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost, ki jo ponujamo tako študentom FMF kot študentom ostalih članic UL. Študenti lahko izberejo Bridž v okviru zunanje splošne izbirnosti ali kot dejavnost izven študijskega procesa.

Kratka vsebina:

Bridž je družabna igra za štiri igralce oziroma dva para, ki se igra z 52 igralnimi kartami. Sestavljena je iz dveh delov: iz licitacije in odigravanja. Pri licitaciji skušamo čim bolj natančno napovedati, koliko vzetkov bosta partnerja dobila in katera barva bo adut. Vsak igralec vidi le svoje karte, partnerja pa se sporazumevata preko napovedi. V drugem delu igre poskuša par, ki je zmagal v licitaciji, osvojiti vsaj toliko vzetkov, kot jih je napovedal. Nasprotni par se trudi, da bi to preprečil. Pri igri razvijamo logično mišljenje, sposobnost hitrega odločanja in prilagajanje odločitev na podlagi vedno novih informacij, izboljšujemo pa tudi socialne spretnosti in partnerski odnos.

Pri predmetu bomo spoznali osnovna pravila minibridža in bridža. Naučili se bomo osnov licitacije. Informacije, ki jih pridobimo iz licitacije, bomo uporabili pri odigravanju. Spoznali bomo temeljne prvine odigravanja: impas, ekspas, blokiranje in deblokiranje, ohranitev komunikacije, onemogočanje komunikacije med nasprotniki. Posvetili se bomo atakiranju in uporabi dovoljenih načinov komunikacije med partnerjema pri igri v obrambi. Na zaključnem srečanju bomo odigrali turnir.

Ostale informacije:

  • Termin: Zimski semester, sreda, 16.15-18.45, pričetek 4. 10. 2023.
  • Število prostih mest: 12-32.
  • Število ECTS kreditnih točk: 3.
  • Pogoji za vključitev: Veljaven status študenta v tekočem študijskem letu (2023/2024) na enem izmed študijskih programov (1. ali 2. stopnja) Univerze v Ljubljani. Predznanje ni potrebno.
  • Obvezna je 75 % prisotnost pri predmetu.
  • Učni načrt.
  • Podrobnejše vsebinske informacije: prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek.
  • Splošne informacije: študentska pisarna Oddelka za matematiko, UL FMF.

Informacije o vpisu v študijskem letu 2023/2024:

Vpis na kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost Bridž poteka od 1. 9. 2023 do 25. 9. 2023 oziroma do zapolnitve mest (maksimalno 32). Prijavite se preko spletne prijavnice (prijava ni več mogoča).

POMEMBNO: Če boste obštudijsko dejavnost Bridž izbrali v okviru zunanje splošne izbirnosti (uveljavljanje ECTS kreditnih točk v letniku študijskega programa, v katerega ste oziroma boste vpisani v študijskem letu 2023/2024), morate ustrezno vlogo nujno oddati tudi na matični članici (fakulteti/akademiji). Soglasje matične članice (fakultete/akademije) morate poslati po elektronski pošti na naslov študentske pisarne Oddelka za matematiko, UL FMF. To morate storiti najkasneje do 5. 10. 2023. Študenti FMF, ki lahko ob izpolnjevanju e-vpisnega lista 2023/2024 izberejo predmet Bridž med ponujenimi splošnimi izbirnimi predmeti, ne potrebujejo soglasja.

Z oddajo prijavnice vaš sprejem še ni potrjen. Pri sprejemu bodo imeli prednost študenti, ki bodo obštudijsko dejavnost Bridž izbrali v okviru zunanje splošne izbirnosti. Pri tem bodo imeli prednost študenti, ki bodo prej predložili soglasje matične članice. Obvestilo o sprejemu boste prejeli na elektronski naslov, naveden v prijavnici, najkasneje do 10. 10. 2023. Obštudijska dejavnost Bridž se bo izvajala, če bomo prejeli zadostno število prijav.

Splošne informacije:

Pridržujemo si pravico do spremembe termina oziroma odpovedi kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Upoštevajte, da so možne tudi naknadne spremembe zaradi morebitne spremembe epidemiološke situacije/višje sile, kar pomeni, da bi program ustrezno prilagodili novim okoliščinam. Kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost financira UL FMF, študenti sami krijete le morebitne dodatne stroške.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR:

Vaše osebne podatke bo Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Jadranska ulica 19, Ljubljana, obdelovala na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)a GDPR) za namen zbiranja prijav na ECTS kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost Bridž 2023/2024. V okviru obdelave osebnih podatkov imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka, izbrisa, omejitve obdelave, v nekaterih primerih pa tudi pravico do prenosljivosti in ugovora. Kjer je temelj za obdelavo vaša privolitev, jo lahko kadarkoli prekličete na način, da to pisno sporočite na elektronski naslov študentske pisarne Oddelka za matematiko, UL FMF. Za več informacij o uresničevanju pravic študentov v zvezi z osebnimi podatki se lahko vedno obrnete tudi na Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na Univerzi v Ljubljani. Če boste ocenili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu.