Preskoči na glavno vsebino

Finančna matematika 2. stopnja - predmeti za študijsko leto 2020/21

Jezik izvajanja predmeta:

  • slo - slovenski
  • ang - angleški
  • slo/ang - v primeru tujih študentov morda angleški
1.sem 2.sem ECTS izvaja (jezik)
M5 Finančna matematika 2 3/2 6 Perman (slo/ang)
Verjetnost 2 3/2 6 Bernik (slo)
Statistika 2 3/2 6 Smrekar (slo)
Aktuarska matematika: Življenska zavarovanja 3/2 6 Pitacco (ang)
Optimizacija v financah 3/2 6 Agram (ang)
Finančna matematika 3: Modeliranje obrestnih mer                                     3/2 6 Gall (ang)
1.sem 2.sem ECTS izvaja (jezik)
M1 Uvod v funkcionalno analizo 3/2 6 Klep (slo/ang)
Uvod v harmonično analizo 3/2 6 Dragičević (slo/ang)
Parcialne diferencialne enačbe 3/2 6 Kostenko (ang)
M2 Nekomutativna algebra 3/2 6 Klep (slo/ang)
Teorija grafov 3/2 6 Klavžar (slo)
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 1: Delovanje grup na grafih 3/2 6 Potočnik (ang)
Logika 3/2 6 Simpson (ang)
M3 Analiza na mnogoterostih 3/2 6 Forstnerič (slo/ang)
Uvod v algebraično geometrijo 3/2 6 Košir (slo/ang)
Diferencialna geometrija 3/2 6 Saksida (slo/ang)
M4 Računalniško podprto (geometrijsko) oblikovanje 3/2 6 Knez (slo)
Iterativne numerične metode v linearni algebri 3/2 6 Plestenjak (slo)
Numerična integracija in navadne diferencialne enačbe 3/2 6 Žagar (slo)
R1 Teorija izračunljivosti 3/2 6 Simpson (ang)
Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Simbolno računanje 3/2 6 Petkovšek (slo/ang)
Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Računska geometrija 3/2 6 Cabello (slo/ang)
Napredno strojno učenje 3/2 6 Todorovski (slo/ang)
O
Delovna praksa 2 1* 6 Košir
Matematika v industriji 1** 6

$^{*}$ ...s prakso

$^{**}$ ...z dodatnim projektnim delom

Strokovni izbirni predmeti na EF ECTS
Davki in davčna harmonizacija v EU 7
Ekonometrija 2 7
Ekonomske politike EU 7
Finančna ekonomija 7
Javne finance 2 7
Makroekonomija 3 7
Management finančnih institucij 2 7
Mednarodne finance 2 7
Mikroekonomija 3 7
Monetarna ekonomija 2 7
Poslovne finance 2 7
Vrednotenje in finančna analiza podjetij 7

Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.