Pedagoška matematika - predmeti za študijsko leto 2020/21

V (sodem) študijskem letu 2020/21 se med predmeti, ki se izmenjujejo v dvoletnih ciklih, izvajajo naslednji predmeti: