Izbirni predmeti

2019/2020
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
15
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
6
Seminar
0
Vaje
6
Laboratorij
0