Izbirni predmet

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0