Preskoči na glavno vsebino

Splošni izbirni predmet ali Delovna praksa 2

2018/2019
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0