Preskoči na glavno vsebino

Strokovna izbirna predmeta iz M5

2018/2019
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
ECTS:
12
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
2
Vaje
4
Laboratorij
0