Preskoči na glavno vsebino

Strokovni izbirni predmet iz M1-M4 in R1

2018/2019
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
ECTS:
6
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0