Preskoči na glavno vsebino

Algebraična topologija 2

2018/2019
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M3
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Kohomološke grupe, izrek o univerzalnih koeficientih. Kohomološki kolobar. Čechova kohomologija. Orientacija mnogoterosti, izreki o dualnosti (Poincare - Lefschetz, Alexander). Künnethov izrek, Bocksteinov homomorphism, transfer, kohomologija grup.

Homotopske grupe, eksaktna zaporedja para in vlaknenja, Whiteheadov izrek, homotopski izrez. Hurewiczev izrek. Abstraktna homotopska teorija (H- in koH-prostori, Puppejeva zaporedja, spektri).

Temeljni literatura in viri

A. Hatcher: Algebraic Topology, Ch. 3-4.

W.Massey: A Basic Course in Algebraic Topology, Ch. XiI-XV.

E. Spanier: Algebraic Topology, Ch. 5-7.

Dodatna:

A. Dold: Lectures on Algebraic Topology, Ch. 7-8.

P. May, A Concise Course in Algebraic Topology

J. Munkres: Elements of Algebraic Topology, Ch. 5-8.

R. Switzer: Algebraic Topology – Homotopy and Homology

Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne pojme algebraične topologije kot so homotopija, celični prostori, homotopske grupe in kohomološke grupe.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje osnovnih pojmov in tehnik za delo s homotopskimi in kohomološkimi grupami. Razumevanje homotopske invariance in prijemov za obravnavanje geometrijskih vprašanj s pomočjo algebre.
Uporaba:
V področjih matematike, ki delajo z geometričnimi objekti (kompleksna in globalna analiza, dinamični sistemi, geometrijska in diferencialna topologija, teorija grafov), v računalništvu (grafika, prepoznavanje vzorcev, topološka analiza podatkov, robotika), v teoretični fiziki.
Refleksija:
Razumevanje teorije na podlagi primerov in uporabe.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Formulacija problemov v primernem jeziku, reševanje in analiza doseženega na primerih, prepoznavanje algebraičnih struktur v geometriji.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Petar Pavešić:
PAVEŠIĆ, Petar. The Hopf invariant one problem, (Podiplomski seminar iz matematike, 23). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1995. 65 str. ISBN 961-212-050-1. [COBISS-SI-ID 53969664]
PAVEŠIĆ, Petar. Reducibility of self-homotopy equivalences. Proceedings. Section A, Mathematics, ISSN 0308-2105, 2007, vol. 137, iss 2, str. 389-413. [COBISS-SI-ID 14371929]
PAVEŠIĆ, Petar, PICCININI, Renzo A. Fibrations and their classification, (Research and exposition in mathematics, vol. 33). Lemgo: Heldermann, cop. 2013. XIII, 158 str., ilustr. ISBN 978-3-88538-233-1. [COBISS-SI-ID 16616793]
Janez Mrčun:
MOERDIJK, Ieke, MRČUN, Janez. Introduction to foliations and Lie groupoids, (Cambridge studies in advanced mathematics, 91). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. IX, 173 str., ilustr. ISBN 0-521-83197-0. [COBISS-SI-ID 12683097]
MOERDIJK, Ieke, MRČUN, Janez. Lie groupoids, sheaves and cohomology. V: EuroSchool PQR2003 on Poisson geometry, deformation quantisation and group representations, Université Libre de Bruxelles, June 13-17, 2003. GUTT, Simone (ur.), RAWNSLEY, John Howard (ur.), STERNHEIMER, Daniel (ur.). Poisson geometry, deformation quantisation and group representations, (London Mathematical Society lecture note series, ISSN 0076-0552, 323). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2005, str. 147-272. [COBISS-SI-ID 13657689]
MRČUN, Janez. Topologija, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 44). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2008. VI, 147 str., ilustr. ISBN 978-961-212-207-2. [COBISS-SI-ID 243021824]
Sašo Strle:
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. A characterisation of the n<1>[oplus]<3> form and applications to rational homology spheres. Mathematical research letters, ISSN 1073-2780, 2006, vol. 13, iss. 2, str. 259-271. [COBISS-SI-ID 13873241]
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. Rational homology spheres and the four-ball genus of knots. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2006, vol. 200, iss. 1, str. 196-216. [COBISS-SI-ID 13875033]
STRLE, Sašo. Bounds on genus and geometric intersections from cylindrical end moduli spaces. Journal of differential geometry, ISSN 0022-040X, 2003, vol. 65, no. 3, str. 469-511. [COBISS-SI-ID 13135193]
Dušan Repovš:
HEGENBARTH, Friedrich, MURANOV, Jurij Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. Browder-Livesay filtrations and the example of Cappell and Shaneson. Milan journal of mathematics, ISSN 1424-9286, 2013, vol. 81, iss. 1, str. 79-97. [COBISS-SI-ID 16619097]
KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. Examples of cohomology manifolds which are not homologically locally connected. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2008, vol. 155, iss. 11, str. 1169-1174. [COBISS-SI-ID 14678105]
REPOVŠ, Dušan, SKOPENKOV, Mikhail, SPAGGIARI, Fulvia. On the Pontryagin-Steenrod-Wu theorem. Israel journal of mathematics, ISSN 0021-2172, 2005, vol. 145, str. 341-348. [COBISS-SI-ID 13451353]