Preskoči na glavno vsebino

Strokovno izbirni predmeti iz skupin M1-M5 in R1

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
24
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
8
Seminar
4
Vaje
8
Laboratorij
0