Preskoči na glavno vsebino

Strokovno izbirni predmet na Ekonomski fakulteti

2021/2022
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
7
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1
Seminar
1
Vaje
1
Laboratorij
0