Preskoči na glavno vsebino

Splošni izbirni predmet

2023/2024
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
1
Laboratorij
0