Preskoči na glavno vsebino

Strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5 in R1

2024/2025
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
12
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
4
Seminar
2
Vaje
4
Laboratorij
0