Preskoči na glavno vsebino

Magistrsko delo

2024/2025
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
18
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

V magistrskem delu študent podrobno predstavi izbrano temo.

Temeljni literatura in viri

Za magistrsko delo so viri izbrani članki in monografije.
References for the masters thesis are selected papers and monographies.

Cilji in kompetence

Študent se nauči novega področja in obnovi znanje osnovnih področij finančne matematike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje osnov finančne matematike, ki se jo predela na drugi stopnji študija.
Uporaba:
V finančni matematiki in praksi.
Refleksija:
Poznavanje teorije, ki temelji na primerih in uporabah.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Formulacija problema, reševanje problema in analiza rezultatov na primerih.

Metode poučevanja in učenja

Konzulacije, samostojno delo.

Načini ocenjevanja

Zagovor magistrskega dela
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)