Preskoči na glavno vsebino

Matematika z računalnikom

2019/2020
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:

prof. dr. Andrej Bauer, prof. dr. Marko Petkovšek

Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
1
Seminar
2
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Študent spozna programsko opremo za reševanje matematičnih problemov. Poudarek je predvsem na praktični uporabi in spoznavanju programske opreme. Predstavljena so naslednja področja (v oklepajih je predlagana programska oprema):·
analiza (Mathematica, Sage)
diskretna matematika (Mathematica, Sage, Vega, Pajek)
algebra (Mathematica, Sage, Magma, GAP)
topologija in geometrija (Mathematica, Sage, GeoGebra, programska oprema za računanje topoloških invariant)
statistika in finančna matematika (R)
logika (Isabelle, Coq, HOL, Agda)

Temeljni literatura in viri

Uporabniški priročniki za programsko opremo.
User manuals and other documentation for the software at hand.

Cilji in kompetence

Spoznavanje in uporaba programske opreme za reševanje matematičnih problemov.
V okviru seminarskih/projektnih aktivnosti študentje z individualnim delom in predstavitvijo ter delom v skupinah pridobijo izobraževalno komunikacijske in socialne kompetence za prenos znanj in za vodenje (strokovnega skupinskega dela).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Praktično znanje iz uporabe zahtevnih pro- gramskih paketov za reševanje matematičnih problemov.
Uporaba: Uporaba računalnikov v matematiki.
Refleksija:
Moderna računalniška tehnologija je postala nepogrešljivo orodje za matematika.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Predmet ima izrazito aplikativno naravnanost in študentom omogoči uporabo sodobnih orodij pri ostalih študijskih predmetih.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, projekti, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Projektno delo
Predstavitev in zagovor projekta
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
BAUER, Andrej, CLARKE, Edmund, ZHAO, Xudong. Analytica - An experiment in combining theorem proving and symbolic computation. Journal of automated reasoning, ISSN 0168-7433, 1998, vol. 21, no. 3, str. 295-325. [COBISS-SI-ID 10606425]
BAUER, Andrej, PETKOVŠEK, Marko. Multibasic and mixed hypergeometric Gosper-type algorithms. Journal of symbolic computation, ISSN 0747-7171, 1999, let. 28, št. 4-5, str. 711-736. [COBISS-SI-ID 9210969]
Marko Petkovšek:
PETKOVŠEK, Marko. Symbolic computation with sequences. Programming and computer software, ISSN 0361-7688, 2006, vol. 32, no. 2, str. 65-70. [COBISS-SI-ID 15287129]
PETKOVŠEK, Marko, WILF, Herbert S., ZEILBERGER, Doron. A=B. Wellesley (Massachusetts): A. K. Peters, cop. 1996. VII, 212 str. ISBN 1-56881-063-6. [COBISS-SI-ID 4085337] xii + 212 str. (ISBN 1-56881-063-6)
BAUER, Andrej, PETKOVŠEK, Marko. Multibasic and mixed hypergeometric Gosper-type algorithms. Journal of symbolic computation, ISSN 0747-7171, 1999, let. 28, št. 4-5, str. 711-736. [COBISS-SI-ID 9210969]