Štirje strokovno izbirni računalniški ali matematični predmeti

2021/2022
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
24
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
10
Seminar
2
Vaje
8
Laboratorij
0