Trije strokovno izbirni računalniški ali matematični predmeti

2021/2022
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
18
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
7
Seminar
2
Vaje
6
Laboratorij
0