Splošno izbirni predmet

2021/2022
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0