Aktualno raziskovalno področje I

2021/2022
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:

Matej Kristan

Izvajalec (kontaktna oseba):

Veljko Pejović

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
0.67
Vaje
1.33
Laboratorij
0
Vsebina

Predmet izvajajo (mlajši) učitelji, ki bodo pokrivali novosti iz praktično usmerjenega raziskovalnega dela. Predstavili bodo tehnološke preboje ali uporabne rešitve s področja praktičnega računalništva in informatike, ki še niso vključene v vsebine obstoječih predmetov.
Podrobna vsebina in predavatelj se določi vsako leto posebej glede na predloge, potrebe programa in zadnje raziskovalne smernice v svetu.

Temeljni literatura in viri

T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The elements of statistical learning, 2nd edition. Springer, 2009.
J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Architecture, 5th edition: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann, 2011.
Dodatna literatura se predpiše vsako leto posebej glede na vsebino in predloge izbranega predavatelja.
Additional literature is given annually, with respect to the current topic of the course.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je prenesti raziskovalne novosti v učni program in študentom omogočiti, da spoznajo zadnje tehnološke dosežke in praktične implementacije novih metod in tehnologij na področju računalništva in informatike.

Predvideni študijski rezultati

Po zaključku predmeta bo študent:

  • Poznal nove praktične raziskovalne prijeme, ki v obstoječem predmetniku še niso zajeta.
  • Znal uporabiti najnovejše pristope in tehnike z izbranega področja računalništva in informatike v
    praksi.

  • Razumel primernosti izbranih pristopov s področja računalništva in informatike za reševanje praktičnih
    primerov v poslovnih okoljih.

  • Znal reševati kompleksne probleme in razvijati kompleksne sisteme.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo)
Končno preverjanje (pisni in ustni izpit)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

ČEHOVIN, Luka, KRISTAN, Matej, LEONARDIS, Aleš. Robust visual tracking using an adaptive coupled-layer visual model. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, ISSN 0162-8828. [Print ed.], Apr. 2012, vol. 35, no. 4, str. 941-953. [COBISS-SI-ID 9431124]
SULIĆ KENK, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav, KRISTAN, Matej, HAJDINJAK, Melita, PERŠ, Janez. Visual re-identification across large, distributed camera networks. Image and vision computing, ISSN 0262-8856. [Print ed.], Feb. 2015, vol. 34, str. 11-26. [COBISS-SI-ID 10896980]
KRISTAN, Matej, LEONARDIS, Aleš, SKOČAJ, Danijel. Multivariate online kernel density estimation with Gaussian kernels. Pattern recognition, ISSN 0031-3203. [Print ed.], 2011, vol. 44, no. 10/11, str. 2630-2642. [COBISS-SI-ID 8289876]
KRISTAN, Matej, KOVAČIČ, Stanislav, LEONARDIS, Aleš, PERŠ, Janez. A two-stage dynamic model for visual tracking. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Part B, Cybernetics, ISSN 1083-4419. [Print ed.], Dec. 2010, vol. 40, no. 6, str. 1505-1520. [COBISS-SI-ID 7709524]
KRISTAN, Matej, PERŠ, Janez, PERŠE, Matej, KOVAČIČ, Stanislav. Closed-world tracking of multiple interacting targets for indoor-sports applications. Computer vision and image understanding, ISSN 1077-3142. [Print ed.], May 2009, vol. 113, no. 5, str. 598-611. [COBISS-SI-ID 6401620]