IŠRM seminar

2021/2022
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:

Matej Kristan, doc. dr. Matija Pretnar

Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Srečanja z vodjo seminarja so namenjena predstavitvam magistrskih del. S predstavitvijo magistrskega dela se študentka ali študent bolj poglobi v izbrano temo in izboljša sposobnost podajanja matematične snovi zahtevnejšemu občinstvu. Hkrati se študentke in študenti pripravijo tudi na končno predstavitev magistrske naloge. Poslušalci podrobneje spoznajo dela drugih študentk in študentov. Vodja seminarja pripravi še nekaj ur predavanj, ki so povezana z izdelavo magistrske naloge ali povabi na seminar druge strokovnjake.
Seminar se tako naravno dopolnjuje z izdelavo magistrskega dela. V okviru predmeta se študenti lahko udeležijo strokovnih srečanj.

Temeljni literatura in viri

Justin Zobel, Writing for Computer Science, second edition, Springer, 2004.
D. Evans and P. Gruba, How to Write a Better Thesis, Second edition, Melbourne University Press, Melbourne, 2002.
Herman T. : Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing, Wiley, 3 edition, 2010.
Članki v raziskovalnih revijah in znanstvene monografije, ki jih študentje potrebujejo pri pisanju svojega magistrskega dela.

Cilji in kompetence

Študent spozna delo drugih študentov in izpopolni sposobnost predstavitve svojega dela.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Sposobnost predstavitve magistrskega dela in razumevanja del drugih študentov.
Uporaba:
Priprava učinkovitne predstavitve strokovnih vsebin.
Refleksija:
Seznanitev z deli drugih študentov na drugih področjih. Metodologija učinkovitne komunikacije.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Učinkovitna predstavitev strokovnih vsebin.

Metode poučevanja in učenja

Študentske predstavitve magistrskih del, predavanja vodje seminarja ali drugih strokovnjakov.

Načini ocenjevanja

aktivne udeležbe na predstavitvah gostov iz gospodarstva in kratka predstavitev teme magistrskega dela v prvem semestru
daljša predstavitev teme magistrskega dela v drugem semestru

Ocene: opravil/ni opravil

Reference nosilca

Matej Kristan:
– KRISTAN, Matej, PERŠ, Janez, PERŠE, Matej, KOVAČIČ, Stanislav. Closed-world tracking of
multiple interacting targets for indoor-sports applications. Computer vision and image
understanding, ISSN 1077-3142. [Print ed.], May 2009, vol. 113, no. 5, str. 598-611. [COBISS-SI-ID
6401620]
– KRISTAN, Matej, KOVAČIČ, Stanislav, LEONARDIS, Aleš, PERŠ, Janez. A two-stage dynamic model
for visual tracking. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Part B, Cybernetics, ISSN
1083-4419. [Print ed.], Dec. 2010, vol. 40, no. 6, str. 1505-1520, ilustr. [COBISS-SI-ID 7709524]
– KRISTAN, Matej, LEONARDIS, Aleš, SKOČAJ, Danijel. Multivariate online kernel density estimation
with Gaussian kernels. Pattern recognition, ISSN 0031-3203. [Print ed.], 2011, vol. 44, no. 10/11,
str. 2630-2642, ilustr. [COBISS-SI-ID 8289876]
– ČEHOVIN, Luka, KRISTAN, Matej, LEONARDIS, Aleš. Robust visual tracking using an adaptive
coupled-layer visual model. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, ISSN
0162-8828. [Print ed.], Apr. 2012, vol. 35, no. 4, str. 941-953, ilustr. [COBISS-SI-ID 9431124]
– SULIĆ KENK, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav, KRISTAN, Matej, HAJDINJAK, Melita,
PERŠ, Janez. Visual re-identification across large, distributed camera networks. Image and vision
computing, ISSN 0262-8856. [Print ed.], Feb. 2015, vol. 34, str. 11-26. [COBISS-SI-ID 10896980]

Matija Pretnar:
– PLOTKIN, Gordon, PRETNAR, Matija. Handling algebraic effects. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2013, vol. 9, iss. 4, paper 23 (str. 1-36) [COBISS-SI-ID 16816729]
– PRETNAR, Matija. Inferring algebraic effects. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2014, vol. 10, iss. 3, paper 21 (str. 1-43) [COBISS-SI-ID 17190745]
– BAUER, Andrej, PRETNAR, Matija. An effect system for algebraic effects and handlers. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2014, vol. 10, iss. 4, paper 9 (str. 1-29). http://arxiv.org/pdf/1306.6316 [COBISS-SI-ID 17191001]