Strokovno izbirni predmeti iz skupin M1-M5, R1 in O

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
24
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
8
Seminar
4
Vaje
8
Laboratorij
0