Strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5, R1 in O

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
12
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
4
Seminar
2
Vaje
4
Laboratorij
0