Splošni izbirni predmeti

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
16
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
6
Seminar
1
Vaje
6
Laboratorij
0