Seminar za algebro

Primož Moravec: Tenzorski kvadrat proste nilpotentne grupe
Seminar za algebro
17. 1. 2012
Anita Buckley: O linearnih prostorih nilpotentnih matrik (in njihovih sledeh, jedrih, dimenzijah)
Seminar za algebro
9. 1. 2012
Jurij Volčič: Hochschildova kohomologija
Seminar za algebro
2. 1. 2012
Klemen Šivic: Trojice komutirajočih nilpotentov
Seminar za algebro
20. 12. 2011
Primož Potočnik: Nekaj primerov prepletanja algebre in teorije grafov
Seminar za algebro
13. 12. 2011
Tomaž Košir: Orbite parov matrik
Seminar za algebro
2. 12. 2011
Jakob Cimprič: Matrična realna algebraična geometrija
Seminar za algebro
28. 11. 2011
David Dolžan: Diametri komponent za povezanost v grafih komutativnosti matričnih polkolobarjev
Seminar za algebro
9. 11. 2011
Damir Franetič: Lokalni zančni skoraj kolobarji
Seminar za algebro
8. 11. 2011
Primož Moravec: Avtomorfizmi in absolutni center grupe
Seminar za algebro
31. 10. 2011
João Pita Costa: Coset Structure Decomposition
Seminar za algebro
19. 10. 2011
Nik Stopar: Nilkolobarji in Köthejeva domneva
Seminar za algebro
17. 10. 2011
Primož Moravec: GAP, 2. del
Seminar za algebro
12. 5. 2011
Primož Moravec: GAP
Seminar za algebro
4. 5. 2011
Klemen Šivic: Neregularne točke komutirajočih raznoterosti
Seminar za algebro
30. 4. 2011
Jakob Cimprič: Pozitivnost matričnih polinomov
Seminar za algebro
14. 4. 2011
Anita Buckley: Linearni prostori nilpotentnih matrik, 2. del
Seminar za algebro
12. 4. 2011
Anita Buckley: Linearni prostori nilpotentnih matrik
Seminar za algebro
4. 4. 2011
Ganna Kudryavtseva: Stonova dualnost za poševne Boolove algebre in poševne Boolove presečne algebre
Seminar za algebro
24. 3. 2011
Janez Bernik: Liejeve algebre s poltranzitivnim delovanjem, 2. del
Seminar za algebro
21. 3. 2011