Seminar za geometrijo

Jure Kališnik: Invariantni diferencialni operatorji in univerzalne ovojne algebre
Ponedeljek 7.12.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Seminar za geometrijo
2. 12. 2009
Blaž Jelenc: Kontaktna geometrija
Ponedeljek 30.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Seminar za geometrijo
25. 11. 2009
Jure Kališnik: Simboli diferencialnih operatorjev
Ponedeljek 23.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Seminar za geometrijo
19. 11. 2009
Anita Buckley: Pfaffianske upodobitve ravninskih krivulj
Ponedeljek 16.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Seminar za geometrijo
11. 11. 2009
Martin Vuk: Poissonove strukture na dualu Liejeve algebre
Ponedeljek 9.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Seminar za geometrijo
5. 11. 2009
Janez Mrčun: Liejeve foliacije
Ponedeljek 2.11.2009, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Seminar za geometrijo
29. 10. 2009
Davorin Lešnik: Toposi kot modeli intuicionistične matematike 3. del
Ponedeljek 1.6.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
28. 5. 2009
Davorin Lešnik: Toposi kot modeli intuicionistične matematike 2. del
Ponedeljek 25.5.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
22. 5. 2009
Davorin Lešnik: Toposi kot modeli intuicionistične matematike
Ponedeljek 18.5.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
13. 5. 2009
Jure Kališnik: Picardova grupa algeber gladkih funkcij
Ponedeljek 4.5.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
30. 4. 2009
Alex Küronya: Multiplier ideals in geometry
Ponedeljek 6.4.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
27. 3. 2009
Janez Mrčun: Singularna homologija topoloških grupoidov
Ponedeljek 30.3.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
25. 3. 2009
Blaž Jelenc: Klasifikacija vektorskih svežnjev nad topološkim parom
Ponedeljek 16.3.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
12. 3. 2009
Martin Vuk: Izospektralni tok in posplošeni Jacobijev torus
Ponedeljek 2.3.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
27. 2. 2009
Nils Henry Rasmussen: An example of Lazarsfeld's vector bundle techniques in Brill-Noether theory on K3 surfaces, Shengtian Zhou: Decomposition of HIlbert Series according to singularities
Ponedeljek 23.2.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
18. 2. 2009
Jure Kališnik: Serre-Swanov izrek za globalne kvociente
Ponedeljek 16.2.2009, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
10. 2. 2009
Martin Vuk: Sveznji premic nad singularnimi algebraicnimi krivuljami
Ponedeljek 15.12.2008, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
10. 12. 2008
Jure Kalisnik: Sveznji premic nad orbiterostmi 2. del
Ponedeljek 8.12.2008, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
5. 12. 2008
Jure Kalisnik: Sveznji premic nad orbiterostmi
Ponedeljek 1.12.2008, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
27. 11. 2008
Blaž Jelenc: Čechova kohomologija 2. del
Ponedeljek 17.11.2008, od 10h do 12h, Plemljev seminar na Jadranski 19
Seminar za geometrijo
13. 11. 2008