V žarišču

Skirmioni v tanki plasti kiralnega tekočega kristala
Članek o prvem optičnem opažanju nastanka polovičnih skirmionov v Nature Physics
V žarišču
3. 9. 2017
Heksagonalni kvazikristal na osnovi bronastega števila
Članek P. Ziherla in sodelavcev v reviji Nature Materials
V žarišču
28. 8. 2017
Dokazi za sipanje svetlobe na svetlobi
Objava skupine ATLAS v reviji Nature Physics
V žarišču
16. 8. 2017
Odkritje kvantne spinske tekočine
Objava slovenskih fizikov v reviji Nature Physics
V žarišču
7. 8. 2017
Spinska difuzija v integrabilnem sistemu
Članek Marka Ljubotine, Marka Žnidariča in Tomaža Prosena v Nature Communications
V žarišču
13. 7. 2017
Sklopitev med topološkimi defekti v različnih poljih v nematski mikrofluidiki
Članek Ž. Kosa & M. Ravnika ter sodelavcev v reviji PNAS
V žarišču
11. 7. 2017
Višjevalentni topološki naboji v tekočekristalnih kapljicah
Članek G. Posnjaka, S. Čoparja in I. Muševiča v reviji Nature Communications
V žarišču
27. 2. 2017
Informativni dan na Oddelku za matematiko
Potekal je 10. in 11. februarja 2017
V žarišču
14. 2. 2017
Informativni dan na Oddelku za fiziko
Udeležilo se ga je okoli 280 potencialnih bodočih študentov
V žarišču
12. 2. 2017
Raziskave delovanja možganov z našo metodo MR
Povabilo prof. J. Stepišniku
V žarišču
7. 2. 2017
Pregled fizike lepto-kvarkov
Pregledni članek S. Fajfer, J. Fesel Kamenika in N. Košnika s sodelavcema v Physical Reports
V žarišču
2. 8. 2016
Tekoči kristali v boju proti ponarejanju
I. Drevenšek-Olenik z avstrijskim in luksemburškimi sodelavci v reviji Scientific Reports
V žarišču
10. 6. 2016
Nov feromagnetni ferofluid
D. Lisjak, A. Mertelj in M. Čopič z ameriškimi sodelavci v reviji Nature Communications
V žarišču
26. 2. 2016
Pospešeni elektroni in pozitroni so dosegli glavni obroč pospeševalnika SuperKEKB
Pri pripravi pospeševalnika sodelujejo tudi člani Oddelka za fiziko UL FMF
V žarišču
9. 2. 2016
Nepričakovani rezultati v meritvah spektra parov žarkov gama na velikem hadronskem pospeševalniku
Predstavitev prvih teoretskih interpretacij in analiz je vodil doc. dr. Jernej Fesel Kamenik
V žarišču
1. 2. 2016
Raziskovanje bioloških mikrovlaken s tekočimi kristali
Članek S. Čoparja, D. Seča, M. Ravnika in S. Žumra v reviji PNAS
V žarišču
21. 1. 2016
Kolektivna mehanika epitelijskega tkiva pri vinski mušici
Članek M. Krajnca, P. Ziherla in sodelavcev iz EMBL v Nature Communications
V žarišču
29. 10. 2015
Novi, kvazi-lokalni ohranitveni zakoni v integrabilnih modelih
Članek M. Medenjaka, T. Prosena in E. Ilievskega v PRL kot Editor's Selection
V žarišču
21. 9. 2015
Novo kovinsko stanje v superprevodnih fulerenih
Pomemben prispevek D. Arčona, P. Jegliča in A. Potočnika v okviru obširne mednarodne raziskave
V žarišču
10. 6. 2015
Časovni posnetek zakasnjene sklopitve nosilcev naboja v kupratih
J. Bonča s sodelavci v Nature Physics
V žarišču
11. 3. 2015