Preskoči na glavno vsebino

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika - Fizika

2024/2025

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Fizikalni praktikum I 4 0.27/3.73 0/0
Fizikalni praktikum II 4 0/0 0/4
Izbirni predmeti 6 0/0 0/0
Kemija I 3 4/0 0/0
Klasična fizika 20 4/3 6/5
Matematika I 10 6/4 0/0
Matematika II 7 0/0 4/2
Proseminar A/B 3 1/0 0/0
Računalniški praktikum 3 0/0 0/0

Opomba: Predmet Proseminar A/B vsebinsko sledi predavanjem predmetov Klasična fizika, zato poteka v obeh semestrih, skozi vse leto prvega letnika. Različica A je namenjena študentom z boljšim srednješolskim predznanjem fizike, različica B pa tistim s slabšim predznanjem.

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.

izbirni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Astronomska opazovanja 3 0/0 2/2
Dodatni izbirni predmet 3 0/0 2/1
Kako stvari delujejo? 3 0/0 2/1
Kemija II 3 0/0 1/3
Projektno delo I 3 0/0 0/2.13
Računalniška orodja v fiziki 3 0/0 1/2
Tehnično projektiranje 3 0/0 1/2

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na FMF.

2. letnik

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komisije FMF OF.

3. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Elektromagnetno polje 7 3/2 0/0
Fizikalna merjenja 6 3/2 0/0
Fizikalni praktikum V 4 0.4/5.6 0/0
Fizika trdne snovi 7 0/0 3/2
Izbirni predmeti 6 0/0 0/0
Izbirni predmeti 20 0/0 0/0
Kvantna mehanika 7 3/2 0/0
Seminar 3 0/0 0/0

Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF. (Priporočamo izbiro naslednjih predmetov: EF; Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, FPP; Osnove teorije prometnega toka, NTF; Materiali in lastnosti)