Preskoči na glavno vsebino

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika - Izobraževalna smer

2024/2025

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Astronomska opazovanja 3 0/0 2/2
Fizikalni praktikum I 4 0.27/3.73 0/0
Fizikalni praktikum II 4 0/0 0/4
Izbirni predmet 3 0/0 0/0
Kemija I 3 4/0 0/0
Klasična fizika 20 4/3 6/5
Matematika I 10 6/4 0/0
Matematika II 7 0/0 4/2
Proseminar A/B 3 2/0 0/0
Računalniški praktikum 3 0/4 0/0

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.

izbirni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Dodatni izbirni predmet 3 0/0 0/0
Kako stvari delujejo? 3 0/0 2/1
Kemija II 3 0/0 1/3
Projektno delo I 3 0/0 0/2.13
Računalniška orodja v fiziki 3 0/0 0/0
Tehnično projektiranje 3 0/0 0/0
2. letnik
  • V dvoletnem ciklu se izmenjujejo:

Psihologija učenja in pouka in Izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom namenjenih 5 ali 12 KT)

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.

3. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Didaktika fizike I 5 0/0 3/2
Fizikalna merjenja 6 3/2 0/0
Fizikalni praktikum V 4 0.4/6 0/0
Izbirni predmeti 6 0/0 0/0
Izbirni predmeti 9 0/0 0/0
Kvantna mehanika 7 3/2 0/0
Optika 5 0/0 2/2
Posredovanje fizike 5 2/2 0/0
Psihologija učenja in pouka * 7 2/1 2/1
Seminar 3 0/0 0/0
Uvod v fiziko atmosfere 3 2/1 0/0
  • V dvoletnem ciklu se izmenjujejo:

Psihologija učenja in pouka in Izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom namenjenih skupaj 15 KT ali skupaj 22 KT).

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komisije FMF OF