Vpisi na 2. in 3. stopnji

Vpis v 1. letnik bolonjskega magistrskega in doktorskega študija

Obvezna prijava na 2. in 3. stopnjo je preko visokošolskega portalaPogoji in podrobnejše informacije glede vpisa na 2. stopnjo so objavljeni na tej povezavina 3. stopnjo pa na tej povezavi.

Tisti, ki so na bolonjskih programih 1. stopnje opravili vse izpite, morajo oddati prošnjo za izstavitev potrdila o diplomiranju.

Navodila za vpis bomo poslali po elektronski pošti.

Vpis v višje letnike bolonjskega magistrskega in doktorskega študija

Študenti na bolonjskih programih 2. in 3. stopnje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, morajo do 18. septembra 2020, študenti, ki se vpisujejo v dodatno leto (absolventi) pa do 11. septembra 2020 opraviti naslednje:

  • v sistemu VIS izpolniti vpisni list, ga obojestransko natisniti in podpisati;
  • izbirni predmeti 2. stopnje: v VIS-u bo potrebno izbrati izbirne predmete. Obvezni predmeti se vam bodo dodelili avtomatično. Izbirni predmeti se bodo izvajali ciklično, kar pomeni, da boste izbirali med predmeti 1. in 2. letnika ne glede na letnik vpisa, vsota vseh predmetov (obveznih in izbirnih) pa mora biti 60 KT za vsak letnik. Več podatkov o izbirnih predmetih je na voljo na spletnih straneh posameznega študijskega programa ter pri skrbnikih posameznih študijskih programov.

Študent na recepciji odda kuverto, na katero napiše svoje ime in priimek. Kuverto lahko dobite na recepciji, vsebuje pa naj:

  • izpolnjen in podpisan vpisni list;
  • študentsko izkaznico (naknadno ne bo možno dobiti nalepke);
  • obrazec za mesečno vozovnico (če ga potrebujete);
  • v primeru, da študent potrebuje potrdilo o opravljenih izpitih, mora to napisati na list;
  • za študente 3. stopnje - pogodba o doktorskem študiju in izjava (Vpis - tiskanje prilog)

Posebna opozorila

  • Študent naj v sistemu VIS preveri, če ima vpisane vse ocene. V primeru, da kakšna ocena manjka, se naj dogovori s profesorjem za vpis ocene.
  • Študenti, ki se želijo ponovno vpisati v isti letnik in za to izpolnjujejo pogoje, morajo na elektronski naslov katja.krpan-ban@fmf.uni-lj.si sporočiti, da v sistemu VIS odpremo vpisni list za š. l. 2021/2022.
  • Študent, ki ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji letnik ali za ponovni vpis mora najkasneje do 12. septembra 2020 oddati prošnjo preko VISa (izjemni vpis, podaljšanje statusa, itd), jo natisniti in poslati v referat. POMEMBNO: Komisija za študijske zadeve FMF se bo za obravnavo prošenj sestala LE ENKRAT, v tednu od 22. do 26. septembra 2020.  Odgovor komisije bo študent dobil v VIS.

Vpisni stroški

Stroški se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani, dostopnim na tej povezavi.

Vpisnina v prvi letnik študija znaša 29,00 EUR. 

Vpisnina v višji letnik, dodatno leto oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2021/22 znaša 21,00 EUR.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih znaša za š. l. 2021/22 za en izvod 4,90 EUR (če ima študent status v š. l. 2020/21) oziroma 9,70 EUR (če študent nima statusa v š. l. 2020/21).

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih bomo izstavili po končanem vpisu. Študent plača račun v roku, navedenem na računu.

Pričetek predavanj

Pričetek predavanj v š. l. 2020/2021 bo v četrtek, 1. oktobra 2020.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje 28. septembra 2020 na spletni strani fakultete. Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.