Vpisi na 2. in 3. stopnji

Vpis v 1. letnik bolonjskega magistrskega in doktorskega študija

Obvezna prijava na 2. in 3. stopnjo je preko visokošolskega portalaPogoji in podrobnejše informacije glede vpisa na 2. stopnjo so objavljeni na tej povezavina 3. stopnjo pa na tej povezavi. Doktorski študenti morajo pred vpisom izbrati mentorja in pridobiti njegovo soglasje za mentorstvo: Seznam mentorjev (če vašega mentorja ni na seznamu, še ne pomeni, da ne izpolnjuje pogojev za mentorstvo).

Tisti, ki so na univerzitenem programu Fizika 1. stopnje opravili vse izpite, morajo oddati prošnjo za izstavitev potrdila o diplomiranju.

Navodila za vpis bomo poslali po elektronski pošti.

Vpis v višje letnike bolonjskega magistrskega in doktorskega študija

Študenti na bolonjskih programih 2. in 3. stopnje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, morajo:

 • v sistemu VIS izpolniti vpisni list (v kolikor vaš vpisni list ni pripravljen, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno).
 • Pred izpolnjevanjem vpisnega lista poravnajte vse finančne obveznosti in izpolnite vse ankete.
 • izbirni predmeti 2. stopnje: v VIS-u bo potrebno izbrati izbirne predmete. Obvezni predmeti se vam bodo dodelili avtomatično. Izbirni predmeti se bodo izvajali ciklično, kar pomeni, da boste izbirali med predmeti 1. in 2. letnika ne glede na letnik vpisa, vsota vseh predmetov (obveznih in izbirnih) pa mora biti 60 KT za vsak letnik. Več podatkov o izbirnih predmetih je na voljo na spletnih straneh posameznega študijskega programa ter pri skrbnikih posameznih študijskih programov.

Po izpolnitvi vpisnega lista študentsko izkaznico pustite na recepciji stavbe na Jadranski 19 za namestitev nove nalepke. Prevzem je praviloma mogoč po 1. oktobru na recepciji OF.

Posebna opozorila

 • Študent naj v sistemu VIS preveri, če ima vpisane vse ocene. V primeru, da kakšna ocena manjka, se naj dogovori s profesorjem za vpis ocene.
 • Študenti, ki se želijo ponovno vpisati v isti letnik in za to izpolnjujejo pogoje, morajo na elektronski naslov fizika@fmf.uni-lj.si sporočiti, da v sistemu VIS odpremo vpisni list za š. l. 2022/2023.
 • Študent, ki ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji letnik ali za ponovni vpis mora najkasneje do - datum bo sporočen naknadno - oddati prošnjo preko VISa (izjemni vpis, podaljšanje statusa, itd), jo natisniti in poslati v referat. POMEMBNO: Komisija za študijske zadeve FMF se bo za obravnavo prošenj sestala LE ENKRAT, v začetku septembra 2022. Odgovor komisije bo študent dobil v VIS.
 • Ponavljanje je možno le enkrat v času študija na programu. Za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.
 • V primeru, da niste izkoristili ponavljanja letnika, prepisa ali spremembe programa/smeri in ste v zadnjem letniku študijskega programa, lahko koristite dodatno leto. Drugih pogojev za izrabo dodatnega leta ni. Namero, da želite koristiti dodatno leto, morate najkasneje do 25. septembra sporočiti v študentsko pisarno, da vam ročno odpremo vpisni list.V VIS-u morate izpolniti vpisni list ter na recepcijo OF oddati vašo študentsko izkaznico.

Imate utemeljene razloge za neizpolnjevanje pogojev?

Letos prošenj za podaljšanj študija zaradi izjemnih okoliščin (Covid) ne bo, oddate lahko le prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz utemeljenih razlogov. Več informacij o utemeljenih razlogih si lahko preberete TUKAJ pod točko 1.2.

Prošnje za podaljšanje statusa študenta iz utemeljenih razlogov najdete v VIS-u, vendar le v začetku septembra. Natančnejši datum, ko se bodo v VIS-u odprle prošnje, bo skupaj z navodili za izpolnjevanje in oddajo v avgustu objavljen na Obvestila študentom fizike.

Izpolnjeno in podpisano prošnjo morate pravočasno in skupaj z dokazili dostaviti v študentsko pisarno (osebno ali priporočeno po pošti). Prošnjo obravnava Komisija za študijske zadeve FMF.

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku glede vročanja sklepov Komisija za študijske zadeve prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala. Pritožbeni organ (Senat FMF) bo ugovore obravnaval na oktobrski seji.

Nimate utemeljenih razlogov, ampak bi vseeno radi nadaljevali študij na FMF?

Ob neizpolnjevanju pogojev za vpis/ponavljanje je izguba statusa študenta avtomatična. VIS vas bo v oktobru prestavil med "pavzerje", zato obveščanje študentske pisarne ni potrebno.

V VIS, vašo fakultetno e-pošto in v Spletno učilnico lahko vstopate še 2 študijski leti po izgubi statusa.

Prav tako se boste lahko prijavljali na manjkajoče izpite, vendar so le-ti plačljivi skladno s cenikom UL.

Ker imajo prednost redno vpisani študenti in je število sedežev v predavalnicah v zadnjem obdobju zaradi Covida manjše, je udeležba na predavanjih in vajah je odvisna od prostih mest v predavalnicah. Prosimo, da kontaktirate izvajalce predmetov in preverite ali se predavanj in vaj smete udeleževati.

Poleg manjkajočih izpitov, se lahko, ob odobritvi Komisije za študijske zadeve OF, odločite opravljati tudi izpite vnaprej. Prošnjo za izredno opravljanje izpitov najdete v VIS-u. Podpisano (lahko tudi v elektronski obliki) morate oddati v študentsko pisarno.

Ko boste izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, se vam bo ob koncu tekočega študijskega leta avtomatično odprl vpisni list za prihajajoče študijsko leto. Če se to ne zgodi, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno. Po uspešnem vpisu v višji letnik normalno nadaljujete študij.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI

Po poteku dveh let po izgubi statusa študenta vstop v VIS, Spletno učilnico in vašo e-pošto ni več mogoč. Nadaljevanje študija je mogoče le ob odobritvi s strani Komisije za študijske zadeve OF. Postopek se začne z vašo prošnjo za nadaljevanje študija. Obrazec najdete v zavihku Prošnje, obrazci in pravilniki. Izpolnjen in podpisan obrazec dostavite v študentsko pisarno (osebno ali po pošti) lahko pa jo pošljete tudi v elektronski obliki.

Komisija za študijske zadeve OF bo obravnavala vašo prošnjo, določila, katere obveznosti morate izpolniti za nadaljevanje ali zaključek študija ter določila rok za izpolnitev v sklepu določenih obveznostih. Sklep vam bo skladno z določili Zakona o upravnem postopku osebno vročen. Izdajo sklepa zaračunamo skladno s cenikom UL.

IZPIS

V primeru, da študija na FMF ne želite več nadaljevati izpolnite Prošnjo za izpis, ki jo najdete med zavihkom Prošnje, obrazci in pravilniki, ter jo skupaj s študentsko izkaznico dostavite do študentske pisarne (osebno ali popriporočeni pošti). Če študentske izkaznice niste prevzeli, to napišite na prošnjo. Enako velja v primeru izgube. Če boste prošnjo prinesli osebno, boste izpisnico prejeli takoj, v primeru pošiljanja pa vam jo lahko pošljemo po e-pošti ali po navadni pošti. Vašo željo dopišite na prošnjo.

Pred izpisom morate:

 1. poravnati vse finančne obveznosti na UL FMF,
 2. poravnati vse obveznosti v Knjižnici FMF in
 3. imeti zaključene vse morebitne odprte prijavnice na izpitne roke.

Z dnem izpisa (in ne s koncem študijskega leta) izgubite status študenta ter vse pravice in ugodnosti povezane z njim(zdravstveno zavarovanje, subvencionirano bivanje v študentskih domovih, boni, subvencioniran javni prevoz,...). Izjema so študenti, ki se izpisujejo zaradi prepisa na drug študijski program.

POZOR! Študijskega progama kasneje ne boste mogli nadaljevati in dokončati.

Vpisni stroški

Stroški se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani, dostopnim na tej povezavi.

Vpisnina v prvi letnik študija znaša 29,00 EUR. 

Vpisnina v višji letnik, dodatno leto oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2022/23 znaša 21,00 EUR.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih znaša za š. l. 2022/23 za en izvod 5 EUR (če ima študent status v š. l. 2021/22) oziroma 9,90 EUR (če študent nima statusa v š. l. 2021/22).

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih bomo izstavili po končanem vpisu. Študent plača račun v roku, navedenem na računu.

Pričetek predavanj

Pričetek predavanj v š. l. 2022/2023 bo (objavljeno naknadno).

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje do septembra 2023 na spletni strani fakultete. Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.