Prošnje

Izpolnjene in podpisane prošnje z ustreznimi dokazili in prilogami morate oddati na recepciji FMF, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana ali poslati priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov.