Preskoči na glavno vsebino

Finančna matematika 2. stopnja - predmeti za študijsko leto 2021/22

Jezik izvajanja predmeta:

  • slo - slovenski
  • ang - angleški
  • slo/ang - v primeru tujih študentov morda angleški
1.sem 2.sem ECTS izvaja (jezik)
M5 Finančna matematika 2 3/2 6 Perman (slo/ang)
Verjetnost 2 3/2 6 Bernik (slo)
Bayesova statistika 3/2 6 Smrekar (slo)
Aktuarska matematika: neživljenska zavarovanja 3/2 6 Vidmar (slo/ang)
Časovne vrste 3/2 6 Basrak (ang)
Numerične metode v finančni matematiki 3/2 6 Zanette (ang)
Izbrana poglavja iz finančne matematike 1: Upravljanje s tveganji 3/2 6 Herold/Larsen (ang)
1.sem 2.sem ECTS izvaja (jezik)
M1 Teorija mere 3/2 6 Kandić (slo)
Kompleksna analiza 3/2 6 Forstnerič (slo)
Funkcionalna analiza 3/2 6 Klep (slo/ang)
IPA: Trace ideals and applications 3/2 6 Kostenko (ang)
M2 Teorija grup in polgrup 3/2 6 Jezernik (slo)
Kombinatorika 3/2 6 Konvalinka (slo/ang)
Kardinalna aritmetika 3/2 6 Simpson (ang)
Komutativna algebra 3/2 6 Klep (slo/ang)
M3 Algebraična topologija 1 3/2 6 Smrekar (slo/ang)
Algebraična topologija 2 3/2 6 Strle (slo/ang)
Liejeve grupe 3/2 6 Mrčun (slo)
M4 Numerična aproksimacija in interpolacija 3/2 6 Knez (slo)
Numerične metode za linearne sisteme upravljanja 3/2 6 Plestenjak (slo)
Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb 3/2 6 Žagar (slo)
R1 Teorija programskih jezikov 3/2 6 Pretnar (slo)
Računska zahtevnost 3/2 6 Simpson (slo/ang)
Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Verjetnostne metode v računalništvu 3/2 6 Marc (slo/ang)
Matematika z računalnikom 3/2 6 Jezernik (slo)
Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Logika v računalništvu 3/2 6 Bauer (ang)
O
Delovna praksa 2 1* 6 Košir
Matematika v industriji 1** 6

$^{*}$ ...s prakso

$^{**}$ ...z dodatnim projektnim delom

Predmeti na študijskem programu Uporabna statistika ECTS izvaja
2UpSt Računsko zahtevne metode 1. sem 5 Žiberna
Multivariatna analiza 2. sem 5 Žiberna
Analiza zgodovine dogodkov 1. sem 5 Pohar Perme
Statistične metode za visokorazsežne podatke 2. sem 5 Blagus
Linearni modeli* 1. sem 5 Košmelj, Kastelec

*Predmeta ni mogoče šteti kot zamenjavo enega od predmetov iz skupin M1-M4, R1.

Strokovni izbirni predmeti na EF ECTS
Davki in davčna harmonizacija v EU 7
Ekonometrija 2 7
Ekonomika dela 2 7
Ekonomske politike EU 7
Finančna ekonomija 7
Javne finance 2 7
Makroekonomija 3 7
Management finančnih institucij 2 7
Mednarodne finance 2 7
Mikroekonomija 3 7
Monetarna ekonomija 2 7
Poslovne finance 2 7
Vrednotenje in finančna analiza podjetij 7

Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.