Navodila za študente IŠRM

Navodila za študente IŠRM 1. stopnja – vpisani na UL FRI --> izmenjava na partnersko univerzo, s katero ima sporazum UL FMF

  1. Študent UL FRI na spletni strani FMF preveri navodila za prijavo.
  2. Študent odda prijavnico, potrdilo o opravljenih izpitih, dokazilo o znanju jezika ter motivacijsko pismo po e-pošti na erasmus@fri.uni-lj.si
  3. Rok za prijavo je 16. januar.
  4. Vse nadaljnje postopke urejate na UL FRI.

Navodila za študente IŠRM 2. stopnja – vpisani na UL FMF --> izmenjava na partnersko univerzo, s katero ima sporazum UL FRI

  1. Študent UL FMF na spletni strani UL FRI prebere navodila in izpolni prijavnico.
  2. Študent odda prijavnico ter motivacijsko pismo po e-pošti na nina.rogelja@fmf.uni-lj.si.
  3. Rok za prijavo je 16. januar.
  4. Vse nadaljnje postopke urejate na UL FMF.
  5. Študenti 2. stopnje lahko na izmenjavo v 1. letniku odidejo le v le v drugem semestru.