Prostovoljna učna pomoč

Prostovoljna učna pomoč (v nadaljevanju: PUP) je kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost, ki jo ponujamo tako študentom FMF kot študentom ostalih članic UL. Študenti lahko izberejo PUP v okviru zunanje splošne izbirnosti ali kot dejavnost izven študijskega procesa.

Kratka vsebina:

Mladi iz socialno ogroženih družin so pogosto manj uspešni pri šolskem delu in potrebujejo učno pomoč, ki pa si je ne morejo privoščiti. Po drugi strani lahko za take otroke prav učni uspeh predstavlja motivacijo in edino upanje za izhod iz negativnih socialno-družinskih ciklov. V sodelovanju z relevantnimi humanitarnimi organizacijami, kot na primer Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, študent izvede približno 30 ur individualnih ali skupinskih inštrukcij ali drugega spremljevalnega dela mladih v okviru organiziranih aktivnosti ustreznih humanitarnih organizacij. O vsebini in obsegu dela študent pripravi enostavno poročilo.

Ostale informacije:

  • Termin: Zimski ali poletni semester (po dogovoru).
  • Število prostih mest: do 32.
  • Število ECTS kreditnih točk: 3.
  • Pogoji za vključitev: Veljaven status študenta v tekočem študijskem letu (2023/2024) na enem izmed študijskih programov (1. ali 2. stopnja) Univerze v Ljubljani. Predznanje ni potrebno.
  • Učni načrt PUP.
  • Podrobnejše vsebinske informacije: doc. dr. Damjan Kobal.
  • Splošne informacije: študentska pisarna Oddelka za matematiko, UL FMF.

Informacije o vpisu v študijskem letu 2023/2024:

Vpis na kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost PUP poteka od 1. 9. 2023 do 25. 9. 2023 oziroma do zapolnitve mest (maksimalno 32). Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je objavljena tukaj.

POMEMBNO: Če boste obštudijsko dejavnost PUP izbrali v okviru zunanje splošne izbirnosti (uveljavljanje ECTS kreditnih točk v letniku študijskega programa, v katerega ste oziroma boste vpisani v študijskem letu 2023/2024), morate ustrezno vlogo nujno oddati tudi na matični članici (fakulteti/akademiji). Soglasje matične članice (fakultete/akademije) morate poslati po elektronski pošti na naslov študentske pisarne Oddelka za matematiko, UL FMF. To morate storiti najkasneje do 5. 10. 2023. Študenti FMF, ki lahko ob izpolnjevanju e-vpisnega lista 2023/2024 izberejo predmet PUP med ponujenimi splošnimi izbirnimi predmeti, ne potrebujejo soglasja.

Z oddajo prijavnice vaš sprejem še ni potrjen. Pri sprejemu bodo imeli prednost študenti, ki bodo obštudijsko dejavnost PUP izbrali v okviru zunanje splošne izbirnosti. Pri tem bodo imeli prednost študenti, ki bodo prej predložili soglasje matične članice. Obvestilo o sprejemu boste prejeli na elektronski naslov, naveden v prijavnici, najkasneje do 10. 10. 2023.

Splošne informacije:

Pridržujemo si pravico do spremembe termina oziroma odpovedi kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Upoštevajte, da so možne tudi naknadne spremembe zaradi morebitne spremembe epidemiološke situacije/višje sile, kar pomeni, da bi program ustrezno prilagodili novim okoliščinam. Kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost financira UL FMF, študenti sami krijete le morebitne dodatne stroške.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR:

Vaše osebne podatke bo Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Jadranska ulica 19, Ljubljana, obdelovala na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)a GDPR) za namen zbiranja prijav na ECTS kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost PUP 2023/2024. V okviru obdelave osebnih podatkov imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka, izbrisa, omejitve obdelave, v nekaterih primerih pa tudi pravico do prenosljivosti in ugovora. Kjer je temelj za obdelavo vaša privolitev, jo lahko kadarkoli prekličete na način, da to pisno sporočite na elektronski naslov študentske pisarne Oddelka za matematiko, UL FMF. Za več informacij o uresničevanju pravic študentov v zvezi z osebnimi podatki se lahko vedno obrnete tudi na Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na Univerzi v Ljubljani. Če boste ocenili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu.