Optika

Irena Drevenšek Olenik, Mojca Vilfan
Zbirka:
Fizika
Leto izida:
2023
Obseg:
260 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
2712-2409
ISBN:
978-961-6619-35-6
COBISS.SI-ID:
137941251
Cena:
22,50 €

V knjigi Optika avtorici obravnavata svetlobo in različne optične pojave, od najpreprostejših, kakršna sta odboj in lom, do zahtevnejših, kot na primer dvolomnost in sipanje svetlobe. Knjiga je bogato opremljena s slikovnim gradivom, vključno s številnimi fotografijami, ki nazorno prikazujejo primere iz vsakodnevnega življenja. Kot učbenik je knjiga namenjena predvsem študentom tretjega letnika univerzitetnega študija fizike, jo pa priporočamo v branje vsakomur, ki ga zanimajo optični pojavi ali si želi osvežiti ali poglobiti znanje o svetlobi.

Knjiga se začne s kratkim zgodovinskim pregledom odkritij, povezanih s svetlobo, ki mu sledi poglavje o geometrijski optiki. Nato preide na področje valovne optike, v sklopu katere so obširno opisani pojavi, kot so odboj, lom, uklon, interferenca in koherenca. Sledi opis interakcije svetlobe s snovjo. V posebnem dokaj obširnem poglavju je podan opis optično anizotropnih snovi in z njimi povezane optične dvolomnosti. Sledi obravnava sipanja svetlobe, na koncu pa knjiga preide na področje kvantne optike, v okviru katere je na kratko predstavljeno delovanje laserjev.