Razširjen uvod v numerične metode

Bor Plestenjak
Zbirka:
Matematika - Fizika (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2015
Obseg:
420 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-1571
ISBN:
978-961-212-264-5
COBISS.SI-ID:
280352000
Cena:
28,00 €

Knjiga se je razvila iz zapiskov, ki jih je avtor več kot deset let uporabljal in posodabljal pri pouku različnih predmetov s področja numerične matematike. Nekaterih izmed teh predmetov že dolgo ni več, saj so jih z bolonjsko reformo nadomestili drugi. Zato je bilo snov potrebno na novo organizirati, saj je želel pripraviti učbenik, ki bi po eni strani pokrival vse numerične predmete, ki jih sedaj izvajamo na študijskih programih prve stopnje Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, in bil po drugi strani primeren tudi za vse tiste bralce, ki bi radi imeli knjigo, ki zajema čim širše področje numerične matematike. Naslov odraža dejstvo, da gre za knjigo, ki večino numerične matematike pokrije na nivoju obstoječega predmeta Uvod v numerične metode, a je več kot le učbenik za ta predmet, saj je v nekaterih delih razlaga podrobnejša in so nekatera področja dodana, da bi knjiga tvorila zaokroženo celoto.