Osnove teorije mere

Bojan Magajna
Zbirka:
Drugo (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2011
Obseg:
140 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-063X
ISBN:
978-961-212-241-6
COBISS.SI-ID:
258151680
Cena:
19,49 €

Ta knjiga obravnava temelje klasične teorije mere in integrala v taki splošnosti, kot običajno nastopa v uporabi na drugih področjih matematike. Glavne teme so: mere na algebrah in σ-algebrah, zunanje mere in razširitve mer, klasični konvergenčni izreki za integral, produktne mere, absolutna zveznost in vzajemna singularnost, integriranje na lokalno kompaktnih Hausdorffovih prostorih in odvajanje mer na evklidskih prostorih.