Topologija

Janez Mrčun
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2008
Obseg:
156 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-207-2
COBISS.SI-ID:
243021824
Cena:
13,99 €

Knjiga je nastala iz avtorjevih zapiskov predavanj za predmet Topologija, ki jih je imel na Oddelku za matematiko Univerze v Ljubljani v letih 2002/2003 in 2004/2005. Tem zapiskom je dodal še zadnje poglavje o celičnih kompleksih, tako da knjiga pokriva vsebine novih predmetov Splošna topologija in Uvod v geometrijsko topologijo. Za branje knjige ni potrebno posebno predznanje, zadošča že poznavanje realnih in kompleksnih števil ter najosnovnejšega jezika teorije množic. Poleg tega na nekaterih mestih avtor predpostavlja, da so bralcu znane algebrske strukture grupe, vektorskega prostora in algebre.