Matematika 2

Mirko Dobovišek
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2013
Obseg:
340 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-254-6
COBISS.SI-ID:
269141248
Cena:
23,00 €

Knjiga je učbenik za predmet Matematika 2 pri strokovnem študiju Praktična matematika. Razen enega poglavja učbenik pokriva tudi enako imenovan predmet pri študiju Fizikalna merilna tehnika. Noben dosedanji učbenik v slovenskem jeziku ne obsega celotne snovi predmeta. Vsi so napisani na nivoju, ki ne ustreza strokovnemu študiju, ali so prezahtevni ali pa premalo zahtevni. V vsakem primeru pa je moral študent poiskati zahtevano snov v več knjigah. Knjigo lahko uspešno uporabijo tudi študenti univerzitetnih študijev drugih naravoslovnih in tehniških fakultet.