Predstavitve diplom, magisterijev in doktoratov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Hana Ibrahimpašić, Algebraična številska polja z majhnim številom razredov
V ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 9.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
9. 9. 2022
pet
9
Sep
Zagovor magisterija: Aljaž Pavšek, Dinamične lastnosti nadomestnih dinamičnih sistemov
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
14.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
pet
9
Sep
Zagovor magisterija: Krištof Špenko, Uporaba metod strojnega učenja za hitro ekstrapolacijo sledi delcev v detektorjih na Velikem hadronskem trkalniku
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
12.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
pet
9
Sep
Zagovor magisterija: Jernej Debevc, Meritve časovnih lastnosti CMOS detektorja nabitih delcev
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
09.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F2
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Melanšek, Očrtane kocke
V četrtek, 15. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
8. 9. 2022
čet
8
Sep
Zagovor magisterija: Aljoša Gajšek, Računalniška simulacija konvektivnega vrenja z uporabo populacijskega modela velikosti mehurčkov
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
10.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
čet
8
Sep
Zagovor magisterija: Blaž Rojc, Indeksna struktura za učinkovito vzporedno iskanje in vstavljanje točk v večdimenzionalnem prostoru
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
10.00 - Predavalnica 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Milanez, Sprehodi z naključnimi permutacijami
V petek, 9. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Luna Strah, Kvantni algebrajski učinki
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Vito Rozman, Konvolucijske nevronske mreže in njihova uporaba
V torek, 13. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matevž Kopač, Opcije in upravljanje s tveganji: Primer podjetja Cephalon
V torek, 13. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Admira Abdić, Investicije v neotipljivi kapital
V torek, 13. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
8. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lenart Zavrtanik, Zamenljivost in de Finettijev izrek
V petek, 9. 9. 2022, ob 13.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
7. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tia Krofel, Dokazi brez razkritja znanja in njihova uporaba v financah
V petek, 9. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
7. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Marija Belingar, Vpliv spola in osebnostnih lastnosti na sprejemanje tveganj v povezavi s covidom-19
V petek, 9. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
7. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Lina Ivanova, Discrete copulas and quasi-copulas
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
7. 9. 2022
tor
6
Sep
Zagovor magisterija: Don Rolih, Richardsonov model za superprevodna kovinska zrna
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
16.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Gradišek, Tenzorski račun v mehaniki
V petek, 9. 9. 2022, ob 11.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
6. 9. 2022
tor
6
Sep
Zagovor magisterija: Jan Gavranovič, Uporaba strojnega učenja za simulacijo porazdelitev opazljivk na Velikem hadronskem trkalniku
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
13.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Golob, Preverjanje ravninskosti grafov v Lean
V petek, 9. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
5. 9. 2022