Predstavitve diplom, magisterijev in doktoratov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jon Mikoš, Izreki o ničlah
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje in na daljavo.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
5. 9. 2022
pon
5
Sep
Zagovor magisterija: Maša Lah, Fizikalna optimizacija procesov čiščenja bioloških zdravil
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
12.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ajda Majhenič, Kvadratna cela števila
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
5. 9. 2022
pon
5
Sep
Zagovor magisterija: Julijan Peric, Določanje moči jedrskega reaktorja preko meritev Čerenkovega sevanja v stacionarnem in pulznem načinu obratovanja
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
09.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Črne, Uporaba kopul pri modeliranju odvisnosti diskretnih slučajnih vektorjev
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
2. 9. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Andreja Turk, Deformacije ravninskih krivulj
V sredo, 7. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
2. 9. 2022
pet
2
Sep
Zagovor magisterija: Urška Andrenšek, Gubanje nepodprtih epitelnih tkiv
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
09.00 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F2
pet
2
Sep
Zagovor magisterija: Peter Marinko, Simulacija holesterika v vijačno simetrični ograditvi
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
07.30 - Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1
čet
1
Sep
Zagovor magisterija: Špela Ognjanović, Napovedovanje denarnih prilivov z algoritmom XGBoost
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
13.00 - Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matevž Miščič, Mešanje z naključnimi transpozicijami
V ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 12.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
31. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Filip Rus, Vsote potenc
V ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 11.15 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
31. 8. 2022
sre
31
Avg
Zagovor magisterija: Grega Saksida, Brownovo gibanje in toplotna enačba
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
11.00 - predavalnica 2.04 na FMF, Jadranska 21, 2. nadstropje
sre
31
Avg
Zagovor magisterija: Sebastian Mežnar, Učinkovit generativni model za algebrajske izraze in odkrivanje enačb
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
09.00 - Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaša Trafela, Upravljanje z osebnimi financami
V petek, 2. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
30. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Ian Spiller, Ocena vrednosti farmacevtskega podjetja v odvisnosti od odobritve zdravila: primer Biogen
V petek, 2. 9. 2022, ob 13.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
30. 8. 2022
tor
30
Avg
Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela pred zagovorom doktorske disertacije: Gregor Podlogar, Nekomutativne racionalne invariante
Predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom doktorske disertacije na Oddelku za matematiko
11.00 - predavalnica 2.03 na Jadranski 21, 2. nadstropje
Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Rojec, Napovedno vzdrževanje električnih transformatorjev s strojnim učenjem
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 14.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
26. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Brina Ribič, Numerična optimizacija z metodami usmerjenega spusta
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
26. 8. 2022
Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Winkler, Uporaba novih tehnologij v podjetjih
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
26. 8. 2022
čet
25
Avg
Zagovor magisterija: Daniel Vitas, L'vov-Kaplanskyjeva domneva za polinome tretje stopnje
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
12.15 - predavalnica 3.07 na FMF, Jadranska 21, 3. nadstropje