Erasmus +

INCOMING

International students, please read information for incoming students (in English). 

OUTGOING: Študijska izmenjava

Razpis Erasmus+ SMS za študijske izmenjave 2022/2023

Navodila za prijavo

 1. Najprej preberite Razpis (eng).
 2. Pred pričetkom izpolnjevanja prijave obvezno branje odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja UL in FMF!
 3. Oglejte si seznam fakultet s katerimi imamo sklenjen sporazum. Izberite najmanj eno in največ tri tuje fakultete. Določene fakultete so zelo zaželjene, zato raje izberite več destinacij. Pred izbiro destinacije dobro preglejte ponujene študijske programe in primerjajte podobnost z domačim študijskim programom. Za nasvet se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorja ali na skrbnika študijskega programa.
 4. Prijavite se preko VIS-a (VIS: Prijava na izmenjavo: Prijava). Zahtevana dokazila (Motivacijsko pismo, Potrdilo o opravljenih obveznostih, Dokazilo o znanju jezika ali Izjava o pridobitvi ustreznega znanja jezika) naložite v VIS. Ne pozabite, da si lahko Potrdilo o opravljenih obveznostih izvozite iz VIS-a sami (VIS: Moji podatki: Potrdilo o opravljenih izpitih). Študenti, ki nimajo več dostopa do VIS-a, izpolnijo prijavnico, ter jo skupaj s prilogami oddajo na e-naslov: erasmus@fmf.uni-lj.si.
 5. Rok za oddajo prijave v VIS je 20. januar 2023 do 23.59 ure. Prijava po tem roku ne bo več mogoča. Če ne morete dostopati do VIS-a, izpolnite prijavnico in jo skupaj s prilogami pravočasno pošljite na e-naslov: erasmus@fmf.uni-lj.si.
 6. Erasmus koordinator bo pregledal vaše prijave in jih točkoval skladno z merili v razpisu. Prednost bodo imeli študenti, ki še niso odpovedali študijske izmenjave (izjema višja sila, utemeljen razlog). Če se bo na eno fakulteto prijavilo preveč študentov, bodo rangirani glede na število prejetih točk do zapolnjenosti mest. Če študent glede na število točk ne bo izbran na 1. željo, bo koordinator preveril ali je zanj prosto mesto na fakulteti iz 2. želje, itd. Če študent ne bo izbran na nobeno od želenih fakultet, ga bomo kontaktirali iz študentske pisarne.
 7. Sklep o izbiri bo viden v VIS-u, zato prosimo, da ga spremljate.

Navodila po izboru

 1. Ko v VIS-u prejmete sklep o izboru, pričnite s pripravo seznama predmetov, ki bi jih radi opravili na izmenjavi (najmanj 20 KT na semester). Najprej preglejte študijski program fakultete na katero ste izbrani in izberite predmete, ki bi si jih želeli opravljati. Študenti 1. stopnje se s spiskom predmetov obrnete na predsednika Komisije za študijske zadeve (doc. dr. Natan Osterman) in na Erasmus+ koordinatorja (prof. dr. Borut Paul Kerševan), ki bosta preverila ustreznost izbranih predmetov. Študenti 2. stopnje se s seznamom najprej obrnete na skrbnika vašega študijskega programa, nato pa se z usklajenim seznamom obrnete na predsednika Komisije za študijske zadeve (doc. dr. Natan Osterman) in Erasmus+ koordinatorja (prof. dr. Borut Paul Kerševan).
 2. Usklajeni seznam posredujte v pregled še tujemu koordinatorju in se pozanimajte ali so predmeti primerni za Erasmus+ študente in ali se bodo izvajali prihodnje študijsko leto (tudi pri nas imamo precej cikličnih predmetov, ki se izvajajo vsako drugo leto). Ob soglasju vseh treh strani je mogoča naknadna menjava predmetov.
 3. Preverite pogoje za prijavo na tuji fakulteti. Še posebej bodite pozorni na rok, do katerega morate priložiti dokazila o znanju jezika. Na fakulteti ne izdajamo potrdil o znanju jezika.
 4. Sledi nominacija, za kar poskrbimo v študentski pisarni.
 5. Po uspešni nominaciji boste s strani tuje fakultete obveščeni o postopku prijave. Sledite njihovim navodilom.
 6. Pripravite Learning Agreement. Ne pozabite, da mora biti podpisan z vaše strani in s strani našega in tujega Erasmus+ koordinatorja vsaj 10 dni pred pričetkom mobilnosti.
 7. Sledi oddaja prijave na UL za pridobitev finančne pomoči: osnovna Erasmus+ dotacija, višina je določena glede na države mobilnosti, izplačilo sledi v dveh obrokih: prvi 80%, drugi preostanek, glede na dni dejanske mobilnosti po izvedeni mobilnosti.
 8. Finančna pomoč oz. spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij, višina in pogoji za pridobitev so opisani v razpisu.
 9. Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami (razpis prejmejo vsi izbrani študenti v začetku poletja) - obveščeni boste s strani UL. 
 10. Dodatna sredstva za zeleni prevoz do tuje fakultete (obveščeni boste s strani UL).
 11. OLS je jezikovni preizkusi oz. tečaj in je obvezen za vse - rešuje se preko spleta in sicer pred izmenjavo (predvidoma en mesec pred odhodom) in po zaključeni izmenjavi v jeziku, v katerem bo predvidoma najaveč predavanj. 
 12. Iskanje namestitve: Poišči stanovanje v tujini in Nasveti za študente, ki iščejo namestitev v tujini in Erasmus play.
 13. Erasmus študentska listina je listina, kjer so zapisane pravice in dolžnosti študenta, nahaja se tu: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/podporna_dokumentacija/prijavna_dokumentacija/
OUTGOING: Praktično usposabljanje

Razpis Erasmus+ SMP za praktično usposabljanje

Navodila za prijavo

 1. Najprej preberite Razpis (SLO) (EN). Opravičeno obdobje razpisa je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023. Na mobilnost lahko gredo tudi diplomanti (eno leto po zaključku študija), prijaviti pa se morajo še v času veljave statusa študenta.  POZOR! Razpis bo odprt do porabe sredstev, zato si Erasmus+ prakso zagotovite čim prej. Prijavite se lahko šele po podpisu Learning Agreementa (podpis koordinatorja organizacije, kjer boste opravljali prakso, našega oddelčnega koordinatorja in podpis študenta).
 2. Priporočamo branje odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja UL in FMF.
 3. Podajte se na mednarodno potko: Praksa v tujini, ki bo vaš kažipot aktivnosti na poti do nastopa prakse v tujini. Najdete jo v v POPR-u v sklopu funkcionalnosti poimenovanih Poti. Poti so orodje, ki vam pomaga pri pridobivanju novih znanj, razvoju spretnosti ali vas poglobljeno informira o določenem področju. Na POPR se lahko prijavite s klikom semle. Če še niste seznanjeni s POPR-om, se najprej vpišite s svojo digitalno UL identiteto, da boste lahko dostopali do ponudbe.
 4. Pogoj za prijavo je že urejena praksa in potrjen Learning Agreement (LA).
 5. Podjetje za opravljanje prakse si morate najti sami. Za pomoč pri iskanju prakse si lahko pomagate z naslednjimi stranmi: Erasmus intern.orgEURES JOB, GoingGlobal, Praxis, Aiesec, IAESTE, IDEALIST ,Europe INTERNSHIP, GoAbroad, European Founding Guide, Europlacement ,Graduateland.
 6. Rok za oddajo prijave je 24. 6. 2023 oz. DO PORABE SREDSTEV!
 7. Prijavite se preko sistema VIS, kamor naložite tudi podpisan Learning Agreement in Motivacijsko pismo. Po oddaji v VIS nas o tem obvestite na erasmus@fmf.uni-lj.si.

Dodatne informacije so na voljo tudi na strani Mednarodne službe UL (Program Erasmus+).

OUTGOING: Kratkoročne doktorske mobilnosti

Univerza v Ljubljani je objavila javni razpis za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v okviru programa Erasmus+ (študijsko leto 2021/2022). Izvedba mobilnosti od 14. februarja 2022 do najkasneje 31. maja 2023. Vse informacije si lahko preberete tukaj.

Postopek prijave

 1. Preberite razpisno dokumentacijo (SL in EN) + podaljšanje obdobja
 2. Priporočamo, da pred prijavo preberete tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.
 3. Podpis Learning Agreementa in plana raziskovanja (samo v primeru študijske mobilnosti). Študijsko mobilnost lahko opravljate le na partnerskih organizacijah, s katerimi imamo sklenjen sporazum. Pri praksi niste vezani na partnerske organizacije, vendar morate podjetje/fakulteto za opravljanje prakse poiskati sami. Za pomoč pri iskanju prakse si lahko pomagate z naslednjimi stranmi: Erasmus intern.orgEURES JOB, GoingGlobal, Praxis, Aiesec, IAESTE, IDEALIST ,Europe INTERNSHIP, GoAbroad, European Founding Guide, Europlacement ,Graduateland.
 4. Prijava v VIS do 1. 5. 2023.
 5. Prijava za Erasmus+ finančno dotacijo na UL. Sledite navodilom UL.
 6. Preverjanje znanja jezika OLS.
 7. Iskanje namestitve: Poišči stanovanje v tujini in Nasveti za študente, ki iščejo namestitev v tujini in Erasmus play
 8. Odhod na kratkoročno mobilnost.
CONTACTS

Erasmus + coordinators

Administrative support and IIA's

UL contacts