Preskoči na glavno vsebino

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika - Meteorologija

2024/2025

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Fizikalni praktikum I 4 0.27/3.73 0/0
Fizikalni praktikum II 4 0/0 0.27/3.73
Izbirni predmeti 6 0/0 0/0
Kemija I 3 4/0 0/0
Klasična fizika 20 5/4 5/4
Matematika I 10 6/4 0/0
Matematika II 7 0/0 4/2
Proseminar A/B 3 2/0 1/0
Računalniški praktikum 3 1/4 0/0
izbirni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Astronomska opazovanja 3 0/0 2/2
Dodatni izbirni predmet 3 0/0 2/1
Kako stvari delujejo? 3 0/0 2/1
Kemija II 3 0/0 1/3
Projektno delo I 3 0/0 0.27/3
Računalniška orodja v fiziki 3 0/0 1/2
Tehnično projektiranje 3 0/0 1/2
2. letnik
izbirni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Astronomija I 4 3/2 0/0
Astronomija II 4 0/0 3/1
Dodatni izbirni predmet 3 0/0 2/1
Elektronika I 3 2/1 0/0
Elektronika II 3 0/0 2/1
Elektronski praktikum 3 0/0 0/3
Matematična fizika I 6 0/0 3/3
Naše in druga osončja 4 3/2 0/0
Projektno delo II 3 0.27/3 0/0
3. letnik