Sprememba programa-prepis

Ugotovili ste, da študijski program v katerega ste trenutno vpisani ni za vas. Na voljo imate naslednje možnosti:

Vpis v 1. letnik druge fakultete

Vpis v 1. letnik druge fakultete je mogoč le preko portala eVŠ. Več informacij glede razpisa za vpis, vpisnih rokov in prostih mest lahko nadete TUKAJ.

Da bo vaš vpis na drugo fakulteto mogoč, se boste morali izpisati iz FMF. Vse o postopku izpisa iz FMF si lahko preberete TUKAJ.

V novem študijskem programu ne boste mogli koristiti ponavljanja letnika ali dodatnega leta. V primeru, da vam tudi novi študijski program ne bo ustrezal, je nadaljevanje študija vezano na plačilo šolnine.

Prepis v isti ali višji letnik po merilih za prehode

Če želite zamenjati študijski program (nadaljevanje študija po merilih za prehode - vpis v višji letnik) morate oddati prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 1. 9. 2021 do vključno 17. 9. 2021. O nadaljnjem postopku vpisa boste obveščeni po elektronski pošti. Mogoč je prehod iz najmanj 2. letnika v isti ali višji letnik.

Študentom, ki načrtujete vpis po merilih za prehode, priporočamo, da čim prej kontaktirate študentsko pisarno, da pričnemo s postopkom priznavanje že opravljenih izpitov, ter da ugotovimo ali izpolnjujete pogoje za vpis v isti ali višji letnik.


POZOR: V to kategorijo NE spada prepis iz neuspešno opravljenega 1. letnika trenutnega študijskega programa v 1. letnik drugega študijskega programa (npr. prepis iz neuspešno opravljenega 1. letnika UN Fizike v 1. letnik Aplikativne fizike). V takem primeru je mogoč le običajen vpis v 1. letnik preko portala eVŠ ali pavziranje.

Izpis

Vse o postopku izpisa iz FMF si lahko preberete TUKAJ, vendar vas opozarjamo, da je izpis dokončen. Po izpisu nadaljevanje študija na tem programu ni več mogoče.

POZOR: V primeru, da dokončna odločitev glede študija na FMF še ni sprejeta, vam priporočamo, da ne storite ničesar. Program VIS vas bo oktobra avtomatično prestavil med "pavzerje".

V VIS, vašo fakultetno e-pošto in v Spletno učilnico lahko vstopate še dve študijski leti po izgubi statusa. Prav tako se boste lahko prijavljali na manjkajoče izpite, vendar so le-ti plačljivi skladno s cenikom UL. Če boste v roku dveh let po izgubi statusa izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, se vam bo ob koncu tekočega študijskega leta avtomatično odprl vpisni list za prihajajoče študijsko leto. Če se to ne zgodi, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno. Po uspešnem vpisu v višji letnik ponovno pridobite status študenta in normalno nadaljujete študij.

Po poteku dveh let po izgubi statusa študenta vstop v VIS, Spletno učilnico in vašo e-pošto ni več mogoč. Nadaljevanje študija je mogoče le ob odobritvi s strani Komisije za študijske zadeve OF. Postopek se začne z vašo prošnjo za nadaljevanje študija. Obrazec najdete v zavihku Prošnje, obrazci in pravilniki. Izpolnjen in podpisan obrazec dostavite v študentsko pisarno (osebno ali po pošti na: Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana) lahko pa jo pošljete tudi v elektronski obliki na naslov fizika@fmf.uni-lj.si. Komisija za študijske zadeve OF bo obravnavala vašo prošnjo, določila, katere obveznosti morate izpolniti za nadaljevanje ali zaključek študija ter določila rok za izpolnitev v sklepu določenih obveznostih. Sklep vam bo skladno z določili Zakona o upravnem postopku osebno vročen. Izdajo sklepa zaračunamo skladno s cenikom UL.