Pedagoška matematika - predmeti za študijsko leto 2022/23

V (sodem) študijskem letu 2022/23 se med predmeti, ki se izmenjujejo v dvoletnih ciklih, izvajajo naslednji predmeti:

Izbirni predmet pedagoških vsebin (P) ECTS 1.sem 2.sem izvaja
Poučevanje matematike in fizike v angleškem jeziku (P) 5 2/2 Simpson, Planinšič, Gregorčič
Strokovno izbirni predmeti B ECTS 1.sem 2.sem izvaja
Algebra 3 5 2/2 Moravec
Algebraične krivulje 5 2/2 Cimprič
Finančna matematika 1 5 2/2 Košir
Matematično modeliranje 5 2/2 Žagar
Mehanika 1 5 2/2 Mejak
Numerična linearna algebra 5 2/2 Plestenjak
Optimizacija 1 5 2/2 Žitnik
Programiranje 1 5 2/2 Pretnar
Teorija kodiranja in kriptografija 5 2/2 Žitnik
Uvod v diferencialno geometrijo 5 2/2 Smrekar
Uvod v geometrijsko topologijo 5 2/2 Strle
Strokovno izbirni predmeti B1 ECTS 1.sem 2.sem izvaja
Naravoslovna obzorja 5 3/1 Planinšič
Obštudijska dejavnost FMF ECTS semester izvaja
Bridž 3 1. semester Barbara Drinovec Drnovšek
Prostovoljna učna pomoč 3 1. ali 2. semester Damjan Kobal