Koronavirus

23. 5. 2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) je posodobil Epidemiološka navodila za izobraževalne zavode (višje in visokošolsko izobraževanje) ter dijaške in študentske domove. Navodila so posodobljena v poglavju 2, ki podrobneje opisuje obravnavo oseb, ki so covid-19 že prebolele, obravnavo oseb, ki so bile cepljene proti covid-19 in navedba povezave do odgovorov na pogosta vprašanja.

Ker se v zadnjem obdobju poraja veliko vprašanj v povezavi s cepljenjem proti covid-19 vas pozivamo, da spremljate vse novosti glede cepljenja proti covid-19 na spletni strani www.cepimose.si (NIJZ), kjer najdete tudi pogosta vprašanja in odgovore. Slednje še dodajamo in vas pozivamo, da redno spremljate spletno stran NIJZ, še posebej za področje vzgoje in izobraževanja ter spletno stran Direktorata za visoko šolstvo.

21. 5. 2021

O D R E D B A o spremembah in dopolnitvi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja - obveznost testiranja do 22. 6. 2021.

17. 5. 2021

Navodila za pripravo in izvedbo preverjanj znanja na UL FMF (maj 2021)

Od 17. maja 2021 naprej lahko visokošolski zavodi delujejo brez omejitev, ki so veljale v predhodnih fazah, pri čemer pa ostajajo v veljavi določila NIJZ glede testiranja, nošenja mask in ostala priporočila za preprečevanja širjenja okužb. Na podlagi tega načrtujemo, da bo od. 17. 5. naprej večina preverjanj znanja potekala s fizično prisotnostjo udeležencev na Fakulteti, za njihovo izvedbo pa bomo zagotovili ustrezne pogoje v skladu s priporočili NIJZ.

25. 1. 2020

NIJZ - epidemiološka navodila za izobraževalne zavode ter študentske domove

NIJZ - predlog priporočil za izvajanje laboratorijskih vaj

NIJZ - priporočila za prezračevanje

27. 9. 2020

Scenariji izvedbe pedagoškega procesa na UL FMF v zimskem semestru 2020/2021 glede na epidemiološke razmere

23. 9. 2020

Aktualno glede Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z6 virusom SARS-CoV-2 in pojasnilo smernic
www.gov.si/novice/2020-09-23-aktualno-glede-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-in-pojasnilo-smernic/

16. 9. 2020

pripravila MIZŠ in NIJZ
Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/2021
Smernice se bodo posodabljale glede na epidemiološke razmere

14. 5. 2020

Protokol za čiščenje in razkuževanje za zagotavljanje varnosti pred okužbo na UL FMF

12. 5. 2020

pripravil Karierni center UL
Dopolnitve pregleda uporabnih informacij za študente v času epidemije

17. 4. 2020

Načrt UL FMF za zagotavljanje nemotenega dela v času od 30. 4. 2020 do preklica

15. 4. 2020

pripravil Karierni center UL
Pregled uporabnih informacij za študente v času epidemije

6. 3. 2020

Načrt za zagotavljanje kontuinuiranega dela na UL FMF v času koronavirusa


Univerza v Ljubljani in koronavirus