Koronavirus

23. 10. 2020

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

27. 9. 2020

Scenariji izvedbe pedagoškega procesa na UL FMF v zimskem semestru 2020/2021 glede na epidemiološke razmere

23. 9. 2020

Aktualno glede Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z6 virusom SARS-CoV-2 in pojasnilo smernic
www.gov.si/novice/2020-09-23-aktualno-glede-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-in-pojasnilo-smernic/

16. 9. 2020

pripravila MIZŠ in NIJZ
Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/2021
Smernice se bodo posodabljale glede na epidemiološke razmere

veljavnost od 18. 5. 2020

Navodila za pripravo in izvedbo preverjanj znanja na UL FMF

veljavnost od 18. 5. 2020

Protokol za zaposlene ob vračanju na delo na objekte UL FMF

14. 5. 2020

Protokol za čiščenje in razkuževanje za zagotavljanje varnosti pred okužbo na UL FMF

14. 5. 2020

Sklep rektorja - sprostitev pedagoških aktivnosti po 18. 5. 2020
Sklep rektorja COVID-14.5.2020.pdf

12. 5. 2020

pripravil Karierni center UL
Dopolnitve pregleda uporabnih informacij za študente v času epidemije

9. 5. 2020

Novela Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

7. 5. 2020

Sklep rektorja - predvideva se, da se bodo pedagoške aktivnosti v skladu s sklepom z dne 15. 4. 2020, lahko sprostile po 18. 5. 2020
Sklep rektorja COVID-19 7. 5. 2020.pdf

29. 4. 2020

Sklep rektorja - podaljšanje ukrepov do 10. 5. 2020, ki se nanašajo na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo ter na omejitev neposrednih osebnih stikov pri vseh drugih aktivnostih na UL
Sklep rektorja COVID-19 29.4.2020.pdf

22. 4. 2020

Priporočila v zvezi z izvajanjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti
Sklep rektorja COVID-19 22. 4. 2020. pdf

17. 4. 2020

Načrt UL FMF za zagotavljanje nemotenega dela v času od 30. 4. 2020 do preklica

15. 4. 2020

pripravil Karierni center UL
Pregled uporabnih informacij za študente v času epidemije

15. 4. 2020

Priporočila v zvezi z izvedbo pedagoškega procesa v študijskem letu 2019/2020. Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica.
Sklep rektorja COVID-19 15. 4. 2020.pdf

7. 4. 2020

Podaljšanje ukrepov z zvezi s koronavirusom do vključno 30. 4. 2020
Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel sklep v zvezi z ukrepi proti koronavirusu.

Do vključno 30. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela s fizično prisotnostjo študentov in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020.

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 30. 4. 2020.
Sklep rektorja_COVID-19_7.4.2020.pdf

18. 3. 2020

Podaljšanje ukrepov z zvezi s koronavirusom do vključno 13. 4. 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel sklep v zvezi z ukrepi proti koronavirusu.

Do vključno 13. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabe drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020.

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 13. 4. 2020.
Sklep rektorja_COVID-19_18.03.2020.pdf

6. 3. 2020

Načrt za zagotavljanje kontuinuiranega dela na UL FMF v času koronavirusa


Univerza v Ljubljani in koronavirus