Seminar za algebro in funkcionalno analizo

čet
6
Jan
Marjeta Kramar Fijavž: Linearna transportna enačba na metričnih grafih
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Pozor, predavanje se seli na daljavo
čet
16
Dec
Aljaž Zalar: Momentni problemi na kvadratnih in kubičnih krivuljah
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
9
Dec
Nik Stopar:How zero-divisors determine the structure of matrix rings (Kako delitelji niča določajo strukturo matričnih kolobarjev)
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
2
Dec
Lara Vukšić: Krepko abelove valuacije
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
25
Nov
Ganna Kudryavtseva: Ehresmannove polgrupe
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
18
Nov
Anita Buckley: Stožci operatorjev v kvantno informacijski teoriji
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
Predavanje v okviru COST (obvestilo Marjete Kramar Fijavž)
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
17. 11. 2021
čet
11
Nov
Tea Štrekelj: Matrične izpostavljene točke
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
4
Nov
Nikola Kovačević: Theorem on adding diagonals
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
čet
28
Okt
Russ Woodroofe: Invariable generation of alternating groups
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
čet
21
Okt
Klemen Šivic: Orbite nilpotentnih matrik v centralizatorju dane matrike
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
čet
14
Okt
Aljoša Peperko: Nekaj spektralne teorije za neskončne omejene nenegativne matrike v max-algebri (skupno delo z Vladimirjem Mullerjem)
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - predavalnica 2.03 na Jadranski 21
čet
26
Avg
Valdis Laan, Alvin Lepik: Morita theory of semigroups
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.03
čet
8
Jul
Katarina Bogdanović: ​Some inequalities on the spectral radius, operator norm, joint and generalized spectral and essential spectral radius of positive and positive kernel operators on Banach function and sequence spaces
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - predavalnica P.02 na Jadranski 21, pritličje
čet
3
Jun
Nikola Kovačević: Irreducibility of commuting varieties of simple Lie algebras: B, C and F type
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - FMF, Jadranska 21, predavalnica 2.04
čet
27
Maj
Peter Šemrl: Loewnerjev izrek
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - predavalnica 2.04 na Jadranski 21
čet
20
Maj
Matej Filip: Deformacijski prostor Gorensteinovih toričnih raznoterosti
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
13
Maj
Bojan Kuzma: Graf relacije, inducirane z Birkhoff-James ortogonalnostjo
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30
čet
6
Maj
Janez Povh: Nova aproksimacijska hierarhija za polinomske optimizacijske probleme nad stožci.
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30 - Zoom
čet
15
Apr
Janko Bračič: Lokalni komutanti in ultrainvariantni podprostori
Seminar za algebro in funkcionalno analizo
12.30