Pedagoška matematika - predmeti za študijsko leto 2021/22

V (lihem) študijskem letu 2021/22 se med predmeti, ki se izmenjujejo v dvoletnih ciklih, izvajajo naslednji predmeti: