Pedagoška matematika - predmeti za študijsko leto 2023/24

V (lihem) študijskem letu 2023/24 se med predmeti, ki se izmenjujejo v dvoletnih ciklih, izvajajo naslednji predmeti:

Strokovno izbirni predmeti B ECTS 1.sem 2.sem izvaja
Algebra 3 5 2/2 Moravec
Algebraične krivulje 5 2/2 Cimprič
Finančna matematika 1 5 2/2 Košir
Matematično modeliranje 5 2/2 Žagar
Mehanika 1 5 2/2 Mejak
Numerična linearna algebra 5 2/2 Plestenjak
Optimizacija 1 5 2/2 Žitnik
Programiranje 1 5 2/2 Pretnar
Teorija kodiranja in kriptografija 5 2/2 Žitnik
Uvod v diferencialno geometrijo 5 2/2 Saksida
Uvod v geometrijsko topologijo 5 2/2 Strle
Obštudijska dejavnost FMF semester ECTS izvaja
Bridž 1. semester 3 Barbara Drinovec Drnovšek
Prostovoljna učna pomoč 1. ali 2. semester 3 Damjan Kobal