Matematična knjižnica

Matematično knjižnico uporabljajo predvsem študentje matematike, pedagoški sodelavci Oddelka za matematiko FMF in raziskovalci, sodelavci IMFM.

Matematična knjižnica Oddelka za matematiko, Fakultete za matematiko in fiziko, je nastala leta 1960 z združitvijo knjižnice pri matematičnem seminarju na filozofski (pozneje naravoslovni) fakulteti in knjižnico inštituta za uporabno matematiko na tehniški fakulteti. Vsaka knjižnica je imela ob združitvi skromen fond 2500 zvezkov knjig in revij. Združena knjižnica je bila takrat zaradi pomanjkanja prostora nameščena na hodniku v pritličju glavnega poslopja univerze. Do danes je knjižnični fond narasel na dobrih 50000 enot. Od leta 1963 velik del sredstev za nakup knjižnega gradiva prispeva Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM).

Katalogi

Razno

Navodila za pripravo zaključnih del