Finančna matematika 2. stopnja - predmeti za študijsko leto 2022/23

Jezik izvajanja predmeta:

  • slo - slovenski
  • ang - angleški
  • slo/ang - v primeru tujih študentov morda angleški
1.sem 2.sem ECTS izvaja (jezik)
M5 Finančna matematika 2 3/2 6 Perman (slo/ang)
Verjetnost 2 3/2 6 Bernik (slo)
Statistika 2 3/2 6 Smrekar (slo)
Aktuarska matematika: Življenska zavarovanja 3/2 6 Bosi (ang)
Finančna matematika 3: Modeliranje obrestnih mer 3/2 6 Gall (ang)
Optimizacija v financah 3/2 6 Agram (ang)
Izbrana poglavja iz teorije iger 3/2 6 Ule (slo)
1.sem 2.sem ECTS izvaja (jezik)
M1 Uvod v funkcionalno analizo 3/2 6 Klep (slo)
Teorija operatorjev 3/2 6 Kandić (slo/ang)
Parcialne diferencialne enačbe 3/2 6 Kostenko (ang)
M2 Izbrana poglavja iz algebre 3/2 6 Jezernik (slo)
Teorija grafov 3/2 6 Bujtas (ang)
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 1 3/2 6 Kudryavtseva (slo/ang)
Logika 3/2 6 Simpson (ang)
M3 Analiza na mnogoterostih 3/2 6 Forstnerič (slo)
Uvod v algebraično geometrijo 3/2 6 Šivic (slo)
Riemannove ploskve 3/2 6 Andrist (ang)
M4 Numerična integracija in navadne diferencialne enačbe 3/2 6 Žagar (slo)
Računalniško podprto geometrijsko oblikovanje 3/2 6 Knez (slo)
Iterativne numerične metode v linearni algebri 3/2 6 Plestenjak (slo)
R1 Teorija izračunljivosti 3/2 6 Simpson (ang)
Izbrana poglavja iz optimizacije 3/2 6 Povh (slo)
Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Računska geometrija 3/2 6 Cabello (slo/ang)
Napredno strojno učenje 3/2 6 Todorovski (slo)
O Delovna praksa 2 1* 1* 6 Žitnik

$^{*}$ ...s prakso

$^{**}$ ...z dodatnim projektnim delom

Obštudijska dejavnost FMF semester ECTS izvaja jezik
Bridž 1. semester 3 Barbara Drinovec Drnovšek slo
Prostovoljna učna pomoč 1. ali 2. semester 3 Damjan Kobal slo
Predmeti na študijskem programu Uporabna statistika ECTS izvaja
2UpSt Računsko zahtevne metode 1. sem 5 Žiberna
Multivariatna analiza 2. sem 5 Žiberna
Analiza zgodovine dogodkov 1. sem 5 Pohar Perme
Napredni pristopi v programskem okolju R 2. sem 5 Lusa
Linearni modeli * 1. sem 5 Košmelj, Kastelec

*Predmeta ni mogoče šteti kot zamenjavo enega od predmetov iz skupin M1-M4, R1.

Strokovni izbirni predmeti na EF semester ECTS izvaja jezik
Mikroekonomija 3 1. sem 7 Zorić, Istenič ang
Makroekonomija 3 1. sem 7 Masten, Polanec ang
Finančna ekonomija 1. sem 7 Ahčan, Lončarski, Polanec ang
Poslovne finance 2 1. sem 7 Črnigoj slo
Ekonometrija 2 2. sem 7 Masten, Polanec ang
Javne finance 2 2. sem 7 Čok ang
Ekonomske politike EU 2. sem 7 Mrak, Rant slo
Management finančnih inštitucij 2 2. sem 7 Košak ang
Monetarna ekonomija 2 1. sem 7 Masten ang
Vrednotenje in finančna analiza podjetij 1. sem 7 Lončarski, Valentinčič ang
Mednarodne finance 2 1. sem 7 Mrak, Rant ang
Davki in davčna harmonizacija v EU 1. sem 7 Čok ang
Ekonomika dela 2 2. sem 7 Domadenik ang
Teorija informacij in pogodb v financah in zavarovalništvu 2. sem 7 Marinč ang
Obvladovanje tveganj 1. sem 8 Berk Skok, Košak, Marinč ang
Kvantitativne vedenjske finance 2. sem 7 Lončarski, Berk Skok ang

Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.